Vilkår & ansvarsfraskrivelse

Bemærk venligst følgende regler:

Vi ombytter gerne varer, men det skal ske inden for 14 dage.

Vi skal have modtaget betalingen, før vi kan sende varerne til dem.

Forretningsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra
Krystalgrotten. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået
andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Krystalgrotten.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger
disse med leverancen fra Krystalgrotten. Ønsker du yderligere oplysning eller
rådgivning fra Krystalgrottens side, er denne af vejledende art. 

Leveringstidspunkt og transport
Forsendelsen af varer sker med Postdanmark. Vælger du at få tilsendt dine varer 
som brev uden forsikring, er leveringen på eget ansvar. Vælger du at få tilsendt 
dine varer som pakke med forsikring, er de dækket ved manglende levering.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering, skal påberåbes
i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og
på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager
en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Krystalgrotten. 

Fortrydelsesret
Krystalgrotten yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager
dine varer. Fortryder du købet, skal Krystalgrotten underrettes herom senest
14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Du har pligt til at returnere
varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv
afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Persondatapolitik hos Krystalgrotten
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os,
og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Krystalgrotten.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder
vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse
hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler 
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle
visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse,
leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse) og telefonnummer.

Krystalgrotten indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 
-    Besøger vores hjemmeside
-    Gennemfører et køb af vores produkter
-    Opretter en kundekonto
-    Tilmelder dig vores nyhedsbrev
-    Anmelder vores hjemmeside
-    Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine
personoplysninger på http://Krystalgrotten.com  er Krystalgrotten, Køgevej 39, 4652 Hårlev.

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for
at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi
for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn og IP-adresse. 

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit
samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev.
Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder
også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke,
har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre
et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter
af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til
behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) opbevares i 5 år,
hvorefter oplysningerne kan slettes. De 5 års opbevaring er et krav fra bogføringsloven.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører
ikke dine persondata til tredjelande. 

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse,
telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma,
pt. PostNord med henblik på levering af dine indkøb. 

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S,
som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser
på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.   

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere,
hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om
beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal
sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
•    At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
•    At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data,
og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger,
eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende
os en anmodning herom til vores e-mailadresse Krystalgrotten@mail.dk